Ordenes vold

Forfatter: Judith Butler

Forlag: Klim

Bogen er et anmeldereksemplar fra forlaget. Kæmpe kæmpe tak for bogen! 🙂

Rating: 6 out of 6.

Om bogen

Den danske oversættelse “ordenes vold”, blev udgivet i 2020, og har for mig, et længe været og savnet element i dansk faglitteratur. Judith Butlers teorier og forfatterskabe er så omsluttende og definerende for vores moderne verden, og liv i dag, med hendes fokus på køn og kønsforståelser ud fra et kulturelt perspektiv. I “ordenes vold” specifikt, undersøger vi forholdet mellem at sige noget voldeligt og fysiske gøre noget voldeligt. En vigtigt pointe fra Butler er hertil, at ikke alle subjekter (læs: mennesker), er lige ‘sproglige sårbare’ som andre.

Ordene ytres, og der sker en ansvarsfralæggelse for dem i ytringsøjeblikket, og den kritiske diskurs, som vedrører dem, bliver lige netop et redskab til at begå dem

Citat, s.75

Således konstituerer sproget til dels subjektet gennem en præklusion, en slags uofficiel censur eller oprindelig indskrænkning af talen, som konstituerer selve muligheden for sproglig handlekraft

Citat, s.79

“Ordenes vold” er en fagbog og det er vigtigt at have in mente, når du læser den. Forlaget Klim har dog været så gode at udstyre bogen med en flot indledning, der mildt gennemgår bogens påstande og teorier, så du lettere kan dykke ned i brødteksten.

Er Butler noget for dig?

Min påstand vil nok være at alle kan få noget ud af at læse Butler. Men denne del af anmeldelsen er især for dig, der har en interessse for Butlers teori, forståelse af verden, eller har en interesse for at bruge det i praktisk eller teoretisk viden enten i din hverdag, en universitets/skoleopgave eller på arbejdet. Kort sagt: til dig, der er frisk på lidt nørderi.

Som mennesker udvikles, anerkendes, accepteres, eller ekskluderes vi ved at bruge vores sprog, og ‘udsætte’ andre for sproget.

Vi er ikke ‘suveræne subjekter’, men relationelle væsener helt fra begyndelsen, fordi vi kommer til verden ved at indsættes i og formes af sociale diskurser (…)

Citat, s.9

Bogen opfordrer således til en forståelse af sproget som noget performativt – noget der har en evne, til at gøre noget. Ord kan i sig selv have en voldelig historik og arv, og Butler vil derfor argumentere for, at enkelte individer ikke kan drages til fuldt ansvar for deres ord og disses sårende effekter. Ord får nemlig deres virke og autoritet ved at trække på tidligere brug af samme ord (læs mere, s.14).

Butler er også en radikal kritisk tænker, inden for den biologiske køns naturlige eksistens. Butler insisterer hertil på, at de sociale identitetskategorier som køn, er for snævre til at kunne rumme menneskets reelle humane kompleksitet.

Et andet væsenligt og spændende aspekt af Butlers teori går på, at sprog kan være med til at skabe legitimitet. Altså, undersøger hun den diskurskive ‘censur’, der definerer hvad der kan siges, tænkes og gøres i særlige kontekster.

Lyder det spændende? Så vil jeg varmt anbefale dig at skaffe bogen hjem. Du kan læse mere om bogen, eller købe den, ved at klikke her.


NYESTE INDLÆG

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.